aanbod

IntervisieCoaching

Voor wie?

Medewerkers

Medewerkers leren samenwerken rond gezamenlijke doelstellingen en uitdagingen,  leren afspraken maken over gedrag en verantwoordelijkheden, bouwen van interne netwerken en de lerende werkomgeving. Ze tonen hen hoe hun volledige potentieel ten volle te gebruiken en ontwikkelen meer zelfsturing, zelfvertrouwen en leiderschap.

 

Leiders en leidinggevenden

Leidinggevenden kunnen in alle vertrouwen en veiligheid hun communicatieve en coachingsvaardigheden verder aanscherpen en meer inzicht krijgen in hun eigen specifieke cases, terwijl ze die bespreken met en uitgedaagd worden door peers. Zij kunnen diverse pistes onderzoeken om hun realiteit aan te vliegen, waarna ze komen tot hun persoonlijke actieplan.

Coaches en HR Professionals

Coaches en HR professionals vinden een klankbord bij elkaar, leren van elkaar en delen kennis en ervaring over specifieke en complexe cases, waarmee ze worstelen.  Door deze op een gestructureerde manier te bespreken, verhalen te delen en zich te laten uitdagen door collega’s verruimen ze hun blik en actiemogelijkelijkheden.

 

Op welke manier?

Facilitatie in jouw organisatie

Wens je binnen je bedrijf een aantal medewerkers de opportuniteit bieden om te leren van elkaar aan de hand van concrete, brandend actuele situaties waarmee ze binnen hun rol worden geconfronteerd?

Dan bieden wij graag als gecertifieerde en ervaren IntervisieCoaches het canvas en faciliteren het proces om met de groep een duurzaam leerresultaat te bekomen. Onze IntervisieCoaches zijn niet enkel beslagen in procesbegeleiding en in het domein van intervisie maar hebben allen ook een stevige ervaring in het domein van coaching. Dit vertaalt zich in hun houding en vaardigheden waarbij deelnemers aan de intervisie gestimuleerd worden om actief en volwaardig deel te nemen aan de gesprekken via een geijkte intervisiewerkvorm, die als leidraad voor gestructureerd overleg leidt tot een effectieve opbrengst voor alle deelnemers. 

Ons netwerk van gecertifeerde IntervisieCoaches strekt zich uit over het hele land.

 

Opleiding in jouw organisatie

Wens je IntervisieCoaching als methodiek systematisch in te zetten als onderdeel van je development mix, dan kan het een aanzienlijke meerwaarde bieden om een aantal interne medewerkers een professionele opleiding aan te bieden tot intervisiecoach. In functie van je noden ontwikkelingen wij graag een programma op maat van je organisatie.

Tijdens deze opleiding gaan we dieper in op de houding en vaardigheden van de intervisiecoach, het opzetten van een intervisieproces binnen de organisatie. We belichten ook enkel courante intervisiewerkvormen en gaan daarmee praktisch aan de slag. Indien gewenst, staan wij je met raad en daad bij in de implementatie van IntervisieCoaching als delevopment tool in je organisatie.

Na succesvolle beëindiging van deze opleiding ben je gecertifieerd intervisiecoach. Onze 3-daagse opleiding met online pre-learning is erkend door de International Coaching Federation (ICF) en geeft recht op 26 Continuing Coach Education Units; 18 CCEU’s in Core Competenties  en 8 CCEU’s in Resource Development.

 

Open opleiding tot coach

Wij verzorgen voor HRD Academy de open opleiding tot intervisiecoach. Wat mag je verwachten van je deelname?

 • Je krijgt een beter inzicht in hoe mensen leren en in enkele principes van procesbegeleiding en groepsdynamica nodig voor het succesvol begeleiden van intervisiegroepen
 • Je kan een gepaste intervisiecultuur creëren in een organisatie om de methodiek maximale kans op slagen te bieden
 • Je ontvangt een toolbox aan intervisiemethodieken 
 • Na de training kan je zelfstandig aan de slag als intervisor
 • Je krijgt inhoudelijk inzicht in je eigen situaties en patronen aangezien we oefenen op eigen cases 

Na succesvolle beëindiging van deze opleiding ben je gecertifieerd intervisiecoach. Onze 3-daagse opleiding met online pre-learning is erkend door de International Coaching Federation (ICF) en geeft recht op 26 Continuing Coach Education Units; 18 CCEU’s in Core Competenties  en 8 CCEU’s in Resource Development

Check onze kalender voor de volgende geplande data of schrijf meteen in via: hrdacademy.be

 

Cross company

HR Professionals

Deel je case met HR Professionals in andere organisatie en groei!

Vanuit onze praktijk en contacten met HR Professionals in uiteenlopende HR-rollen  merken we dat er nood is aan een platform waarin collega’s in gelijkaardige rollen uit verschillende bedrijven hun ervaringen kunnen uitwisselen en leren van elkaar a.d.h.v. concrete werkgerelateerde cases.  Vaak treden dezelfde patronen en situaties op in diverse organisaties. Dan kan het verhelderend werken om deze met collega’s in alle veiligheid en vertrouwen te kunnen delen en te leren hoe zij vanuit hun ervaring en perspectief met de betrokken case zouden omgaan.
Wat bieden we jou?

 • Een platform om in vertrouwen en in een beperkte kring (ongeveer 6 deelnemers) cases voor te leggen aan collega-HR Professionals en zo te leren van elkaar
 • Aan den lijve de kracht van IntervisieCoaching ervaren onder begeleiding van een ervaren intervisiecoach
 • Een gestructureerd overleg met intervisiewerkvormen op maat van thema en groep
 • Een hoop nieuwe inzichten na elke sessie waarmee je onmiddellijk aan de slag kan in je organisatie.
 

Cross company

Leidinggevenden

Deel je case met peers uit andere organisaties en leer!

Als leidinggevende sta je vaak alleen; er is niet altijd iemand om je bezorgdheden mee te delen. Op zo’n momenten in je loopbaan met gelijkgestemden over verschillende bedrijven heen uitwisselen, afstemmen en van elkaar leren is van goudwaarde. In een open IntervisieCoachingtraject kan je samen reflecteren over  actuele onderwerpen en leervragen onder begeleiding van een ervaren intervisiecoach.
Wat bieden we jou?

 • Een platform om in vertrouwen en in een beperkte kring (zo’n 6 deelnemers) cases voor te leggen aan collega-managers en zo te leren van elkaar
 • Een uitdagende maar veilige leeromgeving die je uitdaagt om je eigen inzichten en methodes in vraag te stelle
 • Een gestructureerde formule voor uitwisseling met werkvormen op maat van thema en groep die doelgericht toewerkt naar nieuwe inzichten
 

Mentor Coaching

& Supervisie voor Coaches

Als coach nodig je je klant uit tot zelfreflectie en ontwikkeling. En natuurlijk kan je een ander nooit uitnodigen waar je zelf niet bereid bent door te gaan. Echter, als coach ben je voor je persoonlijk ontwikkeling nog te vaak aangewezen op zelfreflectie en de oprechte maar steeds gekleurde terugkoppeling van je cliënt. Gestructureerd overleg met en advies van een collega die in hetzelfde vak zit en naar dezelfde case kijkt, kunnen je inspireren tot nieuwe invalshoeken.

Daarnaast heb je in voorbereiding op ICF-certificatie (ACC, PCC, MCC)  ook nood aan en zin in gerichte feedback rond de keuzes die je, al dan niet bewust, maakt in het coaching proces om zo verder te kunnen groeien binnen jouw werkdomein.

Wij bieden beide vormen van supervisie en mentor coaching aan, zowel op individuele basis als in overleg met collegaen dit steeds onder vakkundige begeleiding van Nadja Talpaert.  Zij is een door ICF-erkende en geregistreerde mentor coach en ervaringsdeskundige Master Certified Coach.  In de afgelopen jaren begeleidde zij reeds meerdere collega coaches succesvol in hun certificatieproces. 

Voor referenties verwijzen we graag naar LinkedIn.

 

Consultancy

Implementatie van IntervisieCoaching in jouw organisatie

 • Is jouw organisatie klaar voor het invoeren van IntervisieCoaching als waardevol onderdeel van de development mix die je aanbiedt aan medewerkers?
 • Waar begin je?
 • Welke zijn de fundamentele voorwaarden voor succes?
 • Hoe herken ik absolute show-stoppers?
 • Welk proces gaat er vooraf aan de eerste sessie?
 • Kiezen we voor losstaande gelegenheden of bedden we intervisie in in een groter leertraject?
 • Hoe creëren we engagement bij de deelnemers?
 • Hoe werken we toe naar verzelfstandiging van de groep?
 • Wie verzorgt de begeleiding van de sessies? En hoe zijn deze mensen daartoe uitgerust?

 

Dit is slechts een greep uit de vragen die we ons dienen te stellen bij het implementeren van IntervisieCoaching in de organisatie. Wij denken graag met je mee rond het introduceren van deze specifieke development tool vanuit onze ervaring als learning consultant.

 

Getuigenis Linde

Contacteer ons voor een gericht voorstel op maat

Of voor één van onze opleidingen.