"Vulnerability is the birthplace of innovation,
creativity and change."

Brené Brown

IntervisieCoaching biedt een vernieuwende en effectieve vorm van ontwikkeling die het leervermogen van je medewerkers, teams en bijgevolg organisatie stimuleert. Het is een inspirerende en beproefde ontwikkelingsmethode die inzetbaar is binnen bedrijven, zorg, overheid en onderwijs.

IntervisieCoaching gaat over professioneel ondersteunen, vragen stellen, analyseren en adviseren. Deze methodiek biedt een laagdrempelige en systematische aanpak van situaties binnen het werkveld, gericht op concrete oplossingen. Door het hanteren van een juiste open vraagstelling, analyse en advisering, werken we aan de oplossing van professionele vraagstukken, werkproblemen, interne veranderingen, werkdruk, leervragen en persoonlijke ontwikkeling.

ONS AANBOD

Duurzaam resultaat

  • IntervisieCoaching in jouw bedrijf
  • In-Company Opleiding tot intervisiecoach
  • Open Opleiding tot intervisiecoach (i.s.m. HRD Academy)
  • Mentor Coaching & Supervisie voor intervisiecoaches
  • Cross Company aanbod voor specifieke doelgroepen (HR professionals, leidinggevenden, coaches, …)
  • Implementatie van IntervisieCoaching in uw organisatie
intervisie coaching

Schrijf je in voor een infoavond of opleiding.

Of neem contact op met ons