Creëer een leercultuur die écht werkt!

Ervaar de kracht van een lerend empowered netwerk binnen jouw organisatie

In onze nieuwe wereld van werken zijn zelfredzame teams en medewerkers steeds belangrijker.  Agile organisaties drijven op medewerkers die zich blijven ontwikkelen en afwisselend de rol van uitdager, coach en creator opnemen vanuit een sterk empowered leiderschap en netwerk.  En als leider van deze teams wil je je net de betrokkenheid en empowerment maximaal stimuleren. Dat is precies wat je doet bij intervisie!  

IntervisieCoaching draagt wezenlijk bij tot het creëren van deze lerende organisatiecultuur.

IntervisieCoaching biedt een vernieuwende en effectieve vorm van ontwikkeling die het leervermogen van je medewerkers, teams en bijgevolg organisatie stimuleert. Het is een inspirerende en beproefde ontwikkelingsmethode die ingezet wordt binnen bedrijven, zorg, overheid en onderwijs, tot zelfs in militaire kringen.

IntervisieCoaching gaat over professioneel ondersteunen, vragen stellen, analyseren en adviseren. Deze methodiek biedt een laagdrempelige en systematische aanpak van situaties binnen het werkveld, gericht op concrete oplossingen. Door het hanteren van een juiste open vraagstelling, analyse en advisering, werken we aan de oplossing van professionele vraagstukken, werkproblemen, interne veranderingen, werkdruk, leervragen en persoonlijke ontwikkeling.

ONS AANBOD

Duurzaam resultaat

Er is steeds meer wetenschappelijk bewijs dat bedrijven met gelukkige medewerkers beter presteren, een groter competitief voordeel in de markt hebben, een lager ziekteverzuim en minder verloop. Uit Amerikaans onderzoek onder duizenden mensen blijkt dat bedrijven met tevreden werknemers meer winst en een hogere omzet halen. 

Het creëren van een sterke leercultuur is dus cruciaal in het aantrekken en behouden van talent en dat doe je mede dankzij het aanbieden van ‘on the job’ leren van en met elkaar. 

Intervisiecoaching is een essentiële bouwsteen van elke lerende organisatie!

Een fragment uit de gratis videolezing “Intervisiecoaching: de lerende organisatie in de praktijk“, door Nadja Talpaert.

 


We increase companies’ bottom line by growing their leaders to make the Difference!

Schrijf je in voor een opleiding.

Of neem contact op met ons