Over IntervisieCoaching

IntervisieCoaching biedt een vernieuwende en effectieve vorm van ontwikkeling die het leervermogen van je medewerkers, teams en bijgevolg organisatie stimuleert.
Het is een inspirerende en beproefde ontwikkelingsmethode die inzetbaar is binnen bedrijven, zorg, overheid en onderwijs.

IntervisieCoaching gaat over professioneel ondersteunen, vragen stellen, analyseren en adviseren. Deze methodiek biedt een laagdrempelige en systematische aanpak van situaties binnen het werkveld, gericht op concrete oplossingen. Door het hanteren van een juiste open vraagstelling, analyse en advisering, werken we aan de oplossing van professionele vraagstukken, werkproblemen, interne veranderingen, werkdruk, leervragen en persoonlijke ontwikkeling.

Vulnerability is the birthplace of innovation, creativity and change.

Brené Brown