Open opleiding tot intervisiecoach in Vlaams-Brabant (Grimbergen) – BIJNA VOLZET!!

Wat leer je in deze opleiding?
  • Je krijgt een beter inzicht in hoe mensen leren, specifiek met betrekking tot de leervorm intervisie.
  • Je krijgt een beter inzicht in enkele principes van procesbegeleiding en groepsdynamica nodig voor het succesvol begeleiden van intervisiegroepen.
  • Je kan een gepaste intervisiecultuur creëren in een organisatie om de methodiek maximale kans op slagen te bieden.
  • Je kan een toolbox aan intervisiemethodieken toepassen.
  • Na de training kan je zelfstandig aan de slag als interne intervisor in je eigen organisatie of als externe intervisor bij eigen opdrachtgevers.
  • Je krijgt ook inhoudelijk inzicht in enkele eigen situaties en patronen aangezien de intervisiemethodieken geoefend worden op eigen cases die (mede) door jou ingebracht zijn.
    Read more